bazik anhidrit

bazik anhidrit İng. basic anhydride

Suda çözündüğünde baz veren Na2O, CaO gibi metal oksitleri.


bazik anhidrit için benzer kelimeler


bazik anhidrit, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'a', 'n', 'h', 'i', 'd', 'r', 'i', 't', şeklindedir.
bazik anhidrit kelimesinin tersten yazılışı tirdihna kizab diziliminde gösterilir.