bazik bizmut nitrat

bazik bizmut nitrat İng. bismuth subnitrate

Bi(OH)2, NO3 ve BiOH(NO3)2 veya (BiO)NO3 ve BiO(OH)’ın bir karışımı olup, suda çözünmeyen, 260°C’ta bozunan, kozmetiklerde, seramik cilasında ve antiseptik olarak kullanılan bir madde.


bazik bizmut nitrat için benzer kelimeler


bazik bizmut nitrat, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'b', 'i', 'z', 'm', 'u', 't', ' ', 'n', 'i', 't', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
bazik bizmut nitrat kelimesinin tersten yazılışı tartin tumzib kizab diziliminde gösterilir.