bazik eritiş maddesi

bazik eritiş maddesi İng. basic flux

Başlıca silikatlar olmak üzere, refrakter maddeleri çözünürleştirmek için kullanılan ve erimiş halde bazik özellikleri olan bir madde.


bazik eritiş maddesi için benzer kelimeler


bazik eritiş maddesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'e', 'r', 'i', 't', 'i', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bazik eritiş maddesi kelimesinin tersten yazılışı iseddam şitire kizab diziliminde gösterilir.