eritiş maddeleri

eritiş maddeleri İng. fluxes

Refrakter numunelerde analiti çözünürleştirmek için kullanılan, erimiş halde asidik veya bazik özelliklere sahip maddeler. Ör. Sodyum karbonat gibi.


eritiş maddeleri için benzer kelimeler


eritiş maddeleri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 't', 'i', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'd', 'd', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
eritiş maddeleri kelimesinin tersten yazılışı ireleddam şitire diziliminde gösterilir.