eritiş

eritiş

a. Eritme işi.


eritiş için benzer kelimeler


eritiş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 't', 'i', 'ş', şeklindedir.
eritiş kelimesinin tersten yazılışı şitire diziliminde gösterilir.