bazik fuksin

bazik fuksin İng. basic fuchsin

Doku kesitlerini boyanmasında kullanılan bir boya.


bazik fuksin için benzer kelimeler


bazik fuksin, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'f', 'u', 'k', 's', 'i', 'n', şeklindedir.
bazik fuksin kelimesinin tersten yazılışı niskuf kizab diziliminde gösterilir.