asit fuksin boyası

asit fuksin boyası İng. acid fuchsin stain

Aksonların ortaya konmasında kullanılan, asit fuksin ve sulandırılmış hidroklorik asit içeren bir çeşit boya.


asit fuksin boyası için benzer kelimeler


asit fuksin boyası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'f', 'u', 'k', 's', 'i', 'n', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
asit fuksin boyası kelimesinin tersten yazılışı ısayob niskuf tisa diziliminde gösterilir.