oksibenzoik asit, salisilik asit

oksibenzoik asit, salisilik asit Fr. acide ortho-oxybenzoique, acide salicylique

(kimya)


oksibenzoik asit, salisilik asit için benzer kelimeler


oksibenzoik asit, salisilik asit, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'k', 's', 'i', 'b', 'e', 'n', 'z', 'o', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', ',', ' ', 's', 'a', 'l', 'i', 's', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
oksibenzoik asit, salisilik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kilisilas ,tisa kioznebisko diziliminde gösterilir.