periyodik asit ve Schiff boyası

periyodik asit ve Schiff boyası İng. periodic acid-Schiff stain

Periyodik asit ve Schiff reaksiyonu.


periyodik asit ve Schiff boyası için benzer kelimeler


periyodik asit ve Schiff boyası, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'y', 'o', 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'v', 'e', ' ', 'S', 'c', 'h', 'i', 'f', 'f', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
periyodik asit ve Schiff boyası kelimesinin tersten yazılışı ısayob ffihcS ev tisa kidoyirep diziliminde gösterilir.