PER ile başlayan kelimeler

PER ile başlayan veya başında PER olan kelimeler 697 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

per aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. per anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PER ile başlayan kelimeler

25 harfli

per sekundem intensiyonem, Perçinboynu yuvarlaklığı, periferik insülin direnci, periton-toplardamar şantı, peritonitis sirkumskripta, perivasküler deri yangısı, persiste arterya hiyolida, persiste urakus ligamenti

24 harfli

Periplaneta australasiae, peroksizom proliferatörü, persiste sağ arkus aorta

23 harfli

per primam intensiyonem, perakende satış şirketi, performans esaslı bütçe, periferal sinir sistemi, perikarditis travmatika, perinefrik yalancı kist, perivulvar deri yangısı, persistan enfeksiyonlar, persiste sağ aortik ark, peryodlu değişen yıldız

22 harfli

Perdrau boyama yöntemi, perianal bez tümörleri, periensefalomeningitis, perikardiyal punksiyon, perikardiyal üfürümler, perikondral kemikleşme, perioküler lökotrikiya, Periplaneta orientalis, perisentrik inverziyon, permanganat titrasyonu, personel değişim oranı

21 harfli

Pericrocotus flammeus, perikardiyal effüzyon, perikardiyal kıkırdak, perikardiyum fibrozum, perineum üretrotomisi, Periplaneta americana, peritoneum pariyetale, perküsyon-öskültasyon, perlit tane büyüklüğü, persiste pupiller zar

20 harfli

perakende bankacılık, perakut meme yangısı, Perçin avadanlıkları, periarteritis nodoza, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk, periferal proteinler, periferik proteinler, perikardiyum serozum, periodontal hastalık, peritektoid sıcaklık, periton içi uygulama, peritoneum visserale, perlitli dökme demir

19 harfli

perdelerini kapamak, peresesine getirmek, perforasyon tablası, periostal kaldırıcı, peritektik sıcaklık, peritektoid bileşim, peritektoid tepkime, periton içi gebelik, perivajinal flegmon, perivasküler kafing, pervane gibi dönmek, pervaz urmalu olmak

18 harfli

perde bölümlü oyun, periferal hücreler, periferik sinirler, perik dış bürümsel, perikart hücreleri, perileri bağdaşmak, perinükleer aralık, periostal elavatör, peripakimeningitis, periplazmik boşluk, perisi hoşlanmamak, peritektik bileşim, peritektik tepkime, perivajinal kanama, perivasküler hücre, pernisiyöz malarya, Perodicticus potto, peroneal paralizis, Pers takım yıldızı, perspektifli sahne

17 harfli

Perameles obesula, Perca fluviatilis, perde küsat etmek, perdelerini açmak, perdesi yırtılmak, perem perem olmak, peren peren olmah, peren peren olmak, periferik dolaşım, perik girişikliği, perik zarı yalımı, perikard gözeleri, perikardiyosentez, perişanlık vermek, peritektik nokta, peritektoid çizge, peritektoid dizge, peritektoid nokta, peritoneosentezis, periyodik çizelge, periyodik oftalmi, ...

16 harfli

perçin tabancası, perçinleyebilmek, perde arkasından, performans bütçe, performans ödevi, pergament kâğıdı, pergelleri açmak, perik dış hürümü, perik zarı akımı, perikardiyektomi, perikolesistitis, perineum fistülü, perineum yırtığı, peripankreatitis, perirenal higrom, peritektik çizge, peritektik dizge, periton diyalizi, periyodik tabaka, periyodik uzatma, perküsyon çekici, ...

15 harfli

perakende fiyat, perakende satış, perçemli maymun, perçinleştirmek, perçinleyebilme, perde arkasında, perde ayaklılar, perdeleyebilmek, perente perente, pergel hareketi, periensefalitis, perifer siyanoz, periferik bölme, perifolikülitis, perik çıkartımı, perik içkinliği, perik kaynaşımı, perik parçelemi, perikardiyotomi, periprostatitis, peritonsillitis, ...

14 harfli

perakendecilik, Perçin bağlama, Perçin gövdesi, Perçin kıskacı, perçin zımbası, perçinleştirme, perdah rendesi, perdeleyebilme, perdeli pisuar, perdesi sıyrık, perdesi yırtık, peresen dönmek, pereseye almak, performik asit, perhize çekmek, peri hastalığı, peri komedyası, peribronşiolit, periferik blok, Perigo faktörü, perik çıkarımı, ...

13 harfli

Perçin çatalı, Perçin çekici, Perçin çeliği, Perçin dikişi, Perçinsizleme, perdah çekici, perdah çekmek, Perdekoruncak, perdeli pilav, perdesizleşme, Perdix perdix, perelendirmek, perende atmak, perhiz kuramı, peri piramidi, periarteritis, peribranşiyal, perienteritis, perigastritis, perihepatitis, perik çengeli, ...

12 harfli

Perçin adımı, perçinlenmek, perçinleşmek, perçinletmek, perdahlanmak, perde arkası, perde çavuşu, perde çekmek, perde demiri, perde dutmak, perde gazeli, perde kurmak, perhizkârlık, periartritis, peridentitis, perifarinjal, perifer felç, perifrenitis, perik çekimi, perik ezgeci, perik kesimi, ...

11 harfli

perakendeci, Peramelidae, peran peran, Perçin başı, perçin teli, perçinlemek, perçinleniş, perçinlenme, perçinleşme, perçinletme, perçinleyiş, perçinnemek, perdahçılık, perdahlamak, perdahlanma, perde açmak, perde dekor, perde duvar, perde inmek, perde perde, perdelenmek, ...

10 harfli

perasitler, Percesoces, perçinleme, perdahlama, perdahtlık, perde teli, perde yolu, perdecilik, perdelemek, perdelenme, perelenmek, perendebaz, perenlemek, perenniyal, pereyiopot, perfenezin, perforjeli, performans, peri oyunu, peribacası, perik havı, ...

9 harfli

per almak, perakende, perçinsiz, perdahsız, perdavşan, perde önü, perdedari, perdeleme, pereğenti, perekende, perelemek, pereselik, pereventi, perforans, performer, perfüzyon, perhidrol, perhizkâr, perhizsiz, peri gibi, periblast, ...

8 harfli

per nobl, Percidae, perçemli, perçinli, perdahçı, perdahlı, perdeben, perdedar, perdelik, perdesiz, perdüçen, pereenti, peremeci, perestiş, perforaj, perforin, perforje, pergende, perhizli, periblem, periderm, ...

7 harfli

per per, perakut, perdeci, perdede, perdeli, perence, perende, perenti, peresek, pereste, perfana, perfene, perform, pergola, periant, Perican, pericik, peridot, perifer, perigon, Perihan, ...

6 harfli

peravu, perçem, perçim, perçin, perçük, perdah, perdeh, perdiç, perdüç, perede, pereke, pereli, pereme, perene, perese, pergel, perheç, perhiz, Peride, perido, perili, ...

5 harfli

perde, perdi, perek, peren, periç, perik, perim, periz, perke, perki, perli, perma, permi, peron, perpi, perre, Perse, persi, peruk, perun, perün, ...

4 harfli

pera, pere, peri, perk, perm, pert, peru

3 harfli

per

Kelime Ara