per

per

Bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf.


per

Dişlerde, dilde hastalık, açlık nedeniyle olan sarı tortu, pas.


per

1. Çark, değirmen ve vapurun pervanesi. 2. Değirmen çarkının kepçeleri.


per

Davarların sağıldığı yer, ağıl.


per

1. Zar, ince tabaka. 2. Sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zar. 3. bk. par (I)-1. 4. bk. par (I)-3.


per

Diş kökü.


per

Dokumacılıkta, dokunan bezin selmi denilen direğe bir kez sarılması.


per

Ark suyunu tarlaya çevirerek yapılan sulama işlemi.


per

Küçük çivi, ayakkabı çivisi.


per

1. Değirmen çarkının iç bölümünü oluşturan parçalar. 2. Pervane.


per

Kuş kanadı.


per

Değerli ev araçları.


per

< Far. per: değirmen çarkının kanatlı kısmı; diş kökü. || insan bir buğdadır feleyh degirman || ügünür ügünür per sesi gelir


per

Kapıların iç tarafındaki ağaç sürgünün hareketsiz kalmasını sağlayan ağaç parçaları. (Çarıksaray *Şarkikaraağaç -Isparta) 2. Su değirmeni çarkındaki ağaç parmaklar. (Köprü *Şarkikaraağaç -Isparta)


pêr

Koyun ağılı


PER İng. protein efficiency ratio

Protein etkinlik derecesi.


per için benzer kelimeler


per, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
per kelimesinin tersten yazılışı rep diziliminde gösterilir.