İçinde PER geçen kelimeler

İçinde PER geçen kelimeler 2003 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

per aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. per anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PER geçen kelimeler

25 harfli

apertura maksillopalatina, apertura pelvis kranyalis, apertura sinum frontalyum, apertura torasis kaudalis, bütçe performans denetimi, Coquillettidia perturbans, digital-digital perküsyon, doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, döner makaralı amperölçer, endometriyum hiperplazisi, hiperhidrozis universalis, hiperkürenin alan formülü, hipertrofik korpus luteum, hipertrofik osteodistrofi, ispermeçet balinasıgiller, ispermeçet-balinasıgiller, izotonik hiperhidratasyon, kedilerin perirenal kisti, nervus peroneus profundus, operasyonel bütçe dengesi, ...

24 harfli

akciğer perküsyon sahası, Anoplocephala perfoliata, apertura nazomaksillaris, apertura pelvis kaudalis, arkus dentalis superiyor, barış gücü operasyonları, Basılı hava perçinlemesi, besin hipersensitivitesi, Cauchy-Riemann operatörü, çeper kemiği, yan kemiği, deri hipersomatotropizmi, Dermacentor parumapertus, hipereozinofilik sendrom, hiperestetik lökotrikiya, hipertonik dehidratasyon, izoperimetrik eşitsizlik, kötü performans sendromu, lamina perforata nazalis, meme kanalı hiperplazisi, muskulus peroneus brevis, muskulus peroneus longus, ...

23 harfli

(birine) perestiş etmek, akut puerperal metritis, Astley-Coper belirtkisi, başaklı su civanperçemi, beta galâktozit permeaz, bir kanatlı hiperboloid, biryapraklı hiperboloit, Clostridium perfringens, Euplectella aspergillum, Euplectetta aspergillum, halkalı su civanperçemi, hiperalfalipoproteinemi, hiperbetalipoproteinemi, hiperbolik fonksiyonlar, hiperbolik GARCH modeli, hiperbolün asimptotları, hiperviskozite sendromu, iki kanatlı hiperboloid, ikiyapraklı hiperboloit, interdigital hiperplazi, karışık periyodik kesir, ...

22 harfli

(birine) pervane olmak, akciğer hipertansiyonu, amperometrik titrasyon, atardamar hipertrofisi, Bir kesimli perçinleme, Bir sıra perçin dikişi, birincil hiperoksalüri, Cupressus sempervirens, dar yapraklı su perisi, Delgiyle perçinsizleme, durduraç taban perçini, Fritillaria imperialis, hayâ perdesi yırtılmak, hiperbolik uzambilgisi, hipergeometrik dağılım, hipertrofik gastropati, Hyperoplus lanceolatus, kalp kası hipertrofisi, lamina perpendikularis, operatörün genişlemesi, operatörün özdeğerleri, ...

21 harfli

aktif çaba operasyonu, alt perdeden konuşmak, antisperm antikorları, Callicebus personatus, değişmeli operatörler, Dipetalonema perstans, doğuştan hiperostozis, emperyalist burjuvazi, emperyalizm kuramları, emperyalizm teorileri, fotoperiyodik parapoz, funikulus spermatikus, girişik ikiz periklik, hemopnömoperikardiyum, hiperadrenokortikoizm, hiperbolik eşdikmelik, hiperbolik eşkesenlik, hiperbolik eşteğetlik, hiperbolik paraboloid, hiperbolik paraboloit, hiperhidrozis lokalis, ...

20 harfli

ara periyodik tabaka, Astley-Coper benğisi, basit periyodik eğri, birincil spermatosit, brakignati superiyor, ekonomik emperyalizm, ektropion operasyonu, endoperimiyokarditis, er bezi hiperplazisi, er bezi hipertrofisi, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz, hiperadrenokortikizm, hiperadrenokortisizm, hiperelastozis kutis, hiperglisemik hormon, hipertrofik antritis, hipertrofik nöropati, iktisadi emperyalizm, kambiyo operatörleri, katlanır tahta perde, ...

19 harfli

ağzının perhizi yok, anti personel mayın, apertura nazi ossea, Apolonyüs hiperbolü, Avrupa emperyalizmi, Babesia perroncitoi, bodoslama pervanesi, bütçe hiper düzlemi, Dalembert operatörü, endüksiyon periyodu, eşlenik hiperboller, hiperbolik dikmelik, hiperbolik geometri, hiperbolik işlevler, hiperbolik kesenlik, hiperbolik teğetlik, hiperbolün köşeleri, hiperbolün odakları, hiperestezi sendrom, hipergeometrik seri, hiperlipoproteinemi, ...

18 harfli

açısal dispersiyon, antiemperyalistlik, at hiperlipidemisi, Bileziğin işçeperi, Carleman operatörü, Caslick operasyonu, dentes permanentes, dermoid operasyonu, disipatif operatör, dispersiyon eriyik, dondurulmuş sperma, dramatis personale, Echiichthys vipera, ekstraperikardiyal, ekzojen hipertermi, endojen hipertermi, fredholm operatörü, geniş perde demiri, girişik ikiz perik, gonat hiperplazisi, gök perdesi çukuru, ...

17 harfli

Althea operasyonu, aspergillomikozis, Çeperde eteneleme, dikenli su perisi, emperyalist savaş, Fourier operatörü, hemihiperhidrozis, hidrojen peroksit, hidroperikarditis, hidroperikardiyum, hidroperinefrozis, hiper emperyalizm, hiperaminoasidüri, hiperaminoasitemi, hiperbilirubinemi, hiperbolik sarmal, hiperepinefrinemi, hiperkromik anemi, hiperpigmentasyon, hiperpolarizasyon, hiperprolaktinemi, ...

16 harfli

alıncıl-çepercil, anti emperyalizm, Astley-Coper imi, at hiperlipemisi, benzoil peroksit, besi performansı, beyin hiperemisi, Callichtis asper, Chen hyperboreus, cumhuriyetperver, eğrinin periyodu, eksperimantalist, eksperimantalizm, ekstraperitoneal, emperyalist ülke, endoperikarditis, eperitrozoonazis, eren peren etmek, eren peren olmak, eşlenik hiperbol, eşlenik operatör, ...

15 harfli

ağrı perküsyonu, antiemperyalist, antiemperyalizm, antiperistaltik, aspergilik asit, bağır perkitimi, baryum peroksit, beli perk olmak, beta spermetrin, cin-peri romanı, çok spermalılık, endoperitonitis, Fejer operatörü, Fransız perdesi, geçici personel, Gompertz eğrisi, gözü pereltmeyh, güldürücü opera, gütaperka ağacı, hidroperikardit, hidroperitoneum, ...

14 harfli

aktif hiperemi, Argas persicus, beñzi ürpermek, Cowper bezleri, çeperli gözere, çokspermalılık, dalga periyodu, Enneper yüzeyi, fotoperiyodizm, gülünçlü opera, hayalperestlik, hematoperikart, hemihipertrofi, hemoperitoneum, hiperakantozis, hiperalbüminoz, hiperamilazemi, hiperenflasyon, hiperferrisemi, hiperfleksiyon, hiperfonksiyon, ...

13 harfli

Alman perdesi, Ampère kuralı, Anas strepera, aspergillozis, ateşperestlik, bağ perkitimi, borsa eksperi, bölme perdesi, bölüm perdesi, burun perdesi, Cowper kulesi, cümle perdesi, çeper artıucu, Çeper basıncı, çeperli kırık, depere tutmak, dericil perik, Eperythrozoon, ergen perçemi, esrar perdesi, gimnospermler, ...

12 harfli

acıklı opera, açık periyot, alan perdesi, Angiospermae, antiperiodik, antipersonel, aperistalzis, astenospermi, ayak perdesi, ayrık perlit, bale operası, başeksperlik, boyalı perde, Cavia aperea, cimper olmak, civanperçemi, çeper aracıl, çeper çekmek, çeper erkesi, çeper germek, çeper kurmak, ...

11 harfli

anoperkulat, Aspergillus, ayakperdesi, baz periyot, beyaz perde, Cowper bezi, çeper etmek, çeren-peren, demir perde, deperemeden, dip perdesi, dispersiyon, emperyalist, emperyalizm, esin perisi, Esperantocu, fotoperiyot, Gelinpertek, gök perdesi, göz perdesi, hayalperest, ...

10 harfli

Alpertunga, ampermetre, amperölçer, ampersarım, angiosperm, arka perde, asperjiloz, at operası, ateşperest, ayak perde, azoospermi, beyazperde, çalı çeper, çeperlemek, çeperletim, Demirperde, domperidon, droperidol, eksperyans, empermeabl, erem perem, ...

9 harfli

ağzı perk, ampersaat, ana perde, asperitas, başeksper, Canperver, çaperonin, çeper önü, dampersiz, deper otu, depertmek, developer, dış perde, diperodon, distemper, eksperlik, ekspertiz, endosperm, Esperanto, gütaperka, hakperest, ...

8 harfli

Alpergin, Alpermiş, aperient, aperitif, apertura, azaperon, belperde, Cooperia, çepercil, çeperlik, çepersel, çepersiz, çiperlik, damperli, depereme, deperotu, eperimek, ereperen, hérpérti, hiperbol, hiperemi, ...

7 harfli

alperen, apertür, aspermi, biperva, ceperiz, COREPER, çaperon, çemperi, çeperiz, çeperli, deperek, deperem, epermek, Gökperi, gulperi, Gülperi, güperim, hiperon, ileşper, juniper, kaperon, ...

6 harfli

ampere, aperea, Ayperi, çemper, damper, depere, deperi, eksper, elöper, esperi, hiper-, jasper, kapere, komper, Köyper, lemper, Nurper, operet, operon, pepere, peravu, ...

5 harfli

Alper, amper, asper, ceper, çeper, çiper, çöper, göper, Heper, keper, Kiper, koper, köper, küper, opera, perde, perdi, perek, peren, periç, perik, ...

4 harfli

eper, pera, pere, peri, perk, perm, pert, peru

3 harfli

per

Kelime Ara