Schiff bazı

Schiff bazı İng. Schiff base

Karbonazot çift bağı (bir imin grubu) içeren bir bileşik.


Schiff bazı için benzer kelimeler


Schiff bazı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'c', 'h', 'i', 'f', 'f', ' ', 'b', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
Schiff bazı kelimesinin tersten yazılışı ızab ffihcS diziliminde gösterilir.