periyodik asit ve Schiff reaksiyonu

periyodik asit ve Schiff reaksiyonu İng. periodic acid-Schiff reaction

Doku kesitlerinin periyodik asidi takiben Schiff ayracına maruz bırakılmasıyla oluşan, glikojen, epitelyal musinlerin ve glikoproteinlerin dokularda saptanmasında kullanılan bir renk reaksiyonu, PAS boyası, PAS reaksiyonu, periyodik asit ve Schiff boyası. Periyodik asit karbon atomuna komşu hidroksil gruplarını ve aminoasitlerin aldehit gruplarını okside ederken, Schiff ayracının aldehit gruplarıyla girdiği reaksiyonlarda biçimlenen ilave ürünler kırmızı veya mor bir rengin oluşumuna neden olur.


periyodik asit ve Schiff reaksiyonu için benzer kelimeler


periyodik asit ve Schiff reaksiyonu, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'y', 'o', 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'v', 'e', ' ', 'S', 'c', 'h', 'i', 'f', 'f', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
periyodik asit ve Schiff reaksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyiskaer ffihcS ev tisa kidoyirep diziliminde gösterilir.