Schiff bazları

Schiff bazları İng. Schiff bases

Formülü Ph-N=CH-R şeklinde olan, aromatik aminler ile alifatik aldehitlerin verdiği kondensasyon ürünleri.


Schiff bazları için benzer kelimeler


Schiff bazları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'c', 'h', 'i', 'f', 'f', ' ', 'b', 'a', 'z', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Schiff bazları kelimesinin tersten yazılışı ıralzab ffihcS diziliminde gösterilir.