periyodik asit Schiff reaksiyonu, PAS

periyodik asit Schiff reaksiyonu, PAS İng. periodic acid Schiff reaction

Polisakkaritlerin gruplarındaki 1,2-glikollerin periyodik asit ile oksidasyonu esasına dayanan reaksiyon. Bu reaksiyon ile aldehit grupları serbest kalır ve Schiff ayracı ile tanımlanır.


periyodik asit Schiff reaksiyonu, PAS için benzer kelimeler


periyodik asit Schiff reaksiyonu, PAS, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, S harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'y', 'o', 'd', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'S', 'c', 'h', 'i', 'f', 'f', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', ',', ' ', 'P', 'A', 'S', şeklindedir.
periyodik asit Schiff reaksiyonu, PAS kelimesinin tersten yazılışı SAP ,unoyiskaer ffihcS tisa kidoyirep diziliminde gösterilir.