PAS reaksiyonu

PAS reaksiyonu İng. PAS reaction) 

Periyodik asit ve Schiff reaksiyonu.


PAS reaksiyonu için benzer kelimeler


PAS reaksiyonu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'A', 'S', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
PAS reaksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyiskaer SAP diziliminde gösterilir.