PERİ ile başlayan kelimeler

PERİ ile başlayan veya başında PERİ olan kelimeler 287 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

peri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. peri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PERİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

periferik insülin direnci, periton-toplardamar şantı, peritonitis sirkumskripta, perivasküler deri yangısı

24 harfli

Periplaneta australasiae

23 harfli

periferal sinir sistemi, perikarditis travmatika, perinefrik yalancı kist, perivulvar deri yangısı

22 harfli

perianal bez tümörleri, periensefalomeningitis, perikardiyal punksiyon, perikardiyal üfürümler, perikondral kemikleşme, perioküler lökotrikiya, Periplaneta orientalis, perisentrik inverziyon

21 harfli

Pericrocotus flammeus, perikardiyal effüzyon, perikardiyal kıkırdak, perikardiyum fibrozum, perineum üretrotomisi, Periplaneta americana, peritoneum pariyetale

20 harfli

periarteritis nodoza, peribrankiyal boşluk, peribranşiyal boşluk, periferal proteinler, periferik proteinler, perikardiyum serozum, periodontal hastalık, peritektoid sıcaklık, periton içi uygulama, peritoneum visserale

19 harfli

periostal kaldırıcı, peritektik sıcaklık, peritektoid bileşim, peritektoid tepkime, periton içi gebelik, perivajinal flegmon, perivasküler kafing

18 harfli

periferal hücreler, periferik sinirler, perik dış bürümsel, perikart hücreleri, perileri bağdaşmak, perinükleer aralık, periostal elavatör, peripakimeningitis, periplazmik boşluk, perisi hoşlanmamak, peritektik bileşim, peritektik tepkime, perivajinal kanama, perivasküler hücre

17 harfli

periferik dolaşım, perik girişikliği, perik zarı yalımı, perikard gözeleri, perikardiyosentez, perişanlık vermek, peritektik nokta, peritektoid çizge, peritektoid dizge, peritektoid nokta, peritoneosentezis, periyodik çizelge, periyodik oftalmi, periyodik solunum

16 harfli

perik dış hürümü, perik zarı akımı, perikardiyektomi, perikolesistitis, perineum fistülü, perineum yırtığı, peripankreatitis, perirenal higrom, peritektik çizge, peritektik dizge, periton diyalizi, periyodik tabaka, periyodik uzatma

15 harfli

periensefalitis, perifer siyanoz, periferik bölme, perifolikülitis, perik çıkartımı, perik içkinliği, perik kaynaşımı, perik parçelemi, perikardiyotomi, periprostatitis, peritonsillitis, periyodik kesir

14 harfli

peri hastalığı, peri komedyası, peribronşiolit, periferik blok, Perigo faktörü, perik çıkarımı, perikçe yalımı, perikolanjitis, periksel öyken, perilaringitis, perili komedya, perimeningitis, perinatal ölüm, perineal fıtık, perineum fıtkı, periözofagitis, Peripatetikler, Perissodactyla, peritrofik zar, periureteritis, perivaskulitis, ...

13 harfli

peri piramidi, periarteritis, peribranşiyal, perienteritis, perigastritis, perihepatitis, perik çengeli, perik doğramı, perik iç zarı, perik keskisi, perikolonitis, perikondriyum, periksel öyke, perimiyelitis, periodontitis, periooforitis, periproktitis, perisinusitis, perisplenitis, perissodaktil, perişan etmek, ...

12 harfli

periartritis, peridentitis, perifarinjal, perifer felç, perifrenitis, perik çekimi, perik ezgeci, perik kesimi, perik yatağı, perik zarsal, perikarditis, perikardiyak, perikardiyum, perimetritis, perimetriyum, perinefritis, periodontium, periostrakum, periovaritis, peripatetist, peripatetizm, ...

11 harfli

peri bacası, peri masalı, peri masası, peribronşit, perididimus, periferiyal, périhdirmek, perihepatik, perik çeker, perik zarca, perikolitis, periktirmek, perikturmek, perili oyun, periodontal, periodontum, periorşitis, periostitis, peripnömoni, peristaltik, peristilyum, ...

10 harfli

peri oyunu, peribacası, perik havı, perikardit, perikaryon, periklemek, periksizli, perilikari, perimisyum, perimizyum, perinefrik, perinöryum, periosteum, perişanlık, peritektik, peritoneum, Peritricha, peritriköz, periyaktoy

9 harfli

peri gibi, periblast, pericelik, Periçehre, peridotit, periferal, periferik, perifiton, perihemal, perikarya, perikleme, perilimfa, perinatal, Perinişan, perinöral, peripatus, periplâst, peritonit, periyhmeh, periyhmek, periyodat, ...

8 harfli

periblem, periderm, peridyum, periferi, perihmek, perikard, perikarp, perikart, perikçil, perikmek, perilenf, perineum, peripeti, perisark, perisikl, periskop, peristom, perişanî, peritmek, peritomi, peritrem, ...

7 harfli

periant, Perican, pericik, peridot, perifer, perigon, Perihan, perilti, Perinur, periost, perisit, perişan, periton, Periveş, periyot, Perizat

6 harfli

Peride, perido, perili, Periru, perişa, perize

5 harfli

periç, perik, perim, periz

4 harfli

peri

Kelime Ara