bazik kurşun kromat

bazik kurşun kromat İng. basic lead chromate

Formülü PbrO4Pb(OH)2 olan , kurşun kromatın amonyak veya potasyum hidroksitle ısıtılmasından elde edilen bir madde.


bazik kurşun kromat için benzer kelimeler


bazik kurşun kromat, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'k', 'r', 'o', 'm', 'a', 't', şeklindedir.
bazik kurşun kromat kelimesinin tersten yazılışı tamork nuşruk kizab diziliminde gösterilir.