bazik kurşun karbonat

bazik kurşun karbonat İng. basic lead carbonat

Formülü 2PbCO3.Pb(OH)3 olup, boya maddesi olarak kullanılan bir madde.


bazik kurşun karbonat için benzer kelimeler


bazik kurşun karbonat, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
bazik kurşun karbonat kelimesinin tersten yazılışı tanobrak nuşruk kizab diziliminde gösterilir.