bek

bek

(I) sf. hlk. 1. Sert, katı. 2. Sağlam.


bek İng. back

(II) a. sp. Savunma oyuncusu: “Bekle haf, genel olarak gol atmaz, alkışlanmaz, göklere çıkarılmaz.” -H. Taner.


bek Fr. bec

(III) a. Hava gazı lambasının ucu.


bek

Sert, katı, sağlam, kuvvetli: Bugün çift olmaz, toprak çok bek.


bek

1. Avcının saklanıp av hayvanı beklediği yer, pusu. 2. Pusuda bekleyerek yapılan av: Bu gece tavşan bekine gideceğim. 3. Beklenen iş. 4. Beklenen yer, pusu: Suçlu bekte imiş, maktul oradan geçerken tabancayla vurmuş. 5. Nöbet, bekleme, gözetme. 6. Gözcü, sürek avında bekleyen. 7. Bekçi kulübesi. 8. Avcı kulübesi. 9. Bekçilik ücreti.


bek

Hızlı olarak, çabuk: Kitabı bek oku.


bek

Fazla, çok, pek.


bek

1. Yaban taflanları ve orman gülleri ile kaplı toprak. 2. Tarla sınırı.


bek

1. Katı, sert, pek. 2. Hızlı, çabuk.


bek

1. Hızlı, sert. 2. Çok


bek

Pek, krş.bek


bek

Pek, gayet


bek İng. Bunsen burner

Bunsen beki.


bek

Av hayvanı gözetleme kulübesi. (*KemaIpaşa -izmir)


bek (I)

bk. beğ (I)


bek (II)

bk. pek.


Bek Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Sağlam, sert, katı. 2. Bey. 3. İleri gelen, sözü geçen, saygın, zengin kişi.


bek için benzer kelimeler


bek, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
bek kelimesinin tersten yazılışı keb diziliminde gösterilir.