bek parası

bek parası

Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bir miktar para, pey


bek parası için benzer kelimeler


bek parası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bek parası kelimesinin tersten yazılışı ısarap keb diziliminde gösterilir.