beklem çıkaran işlev

beklem çıkaran işlev İng. moment generating function

(olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur.


beklem çıkaran işlev için benzer kelimeler


beklem çıkaran işlev, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'a', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
beklem çıkaran işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi narakıç melkeb diziliminde gösterilir.