beklenen hakkı aktarma

beklenen hakkı aktarma İng. cession of awaiting right, cession of expectant right

Beklenen hakkı, karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına bırakma.


beklenen hakkı aktarma için benzer kelimeler


beklenen hakkı aktarma, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
beklenen hakkı aktarma kelimesinin tersten yazılışı amratka ıkkah nenelkeb diziliminde gösterilir.