bel-sağrı sinir ağı

bel-sağrı sinir ağı Dgr. anat. plexus lumbosacralis

anat. Plexus lumbalis ve plexus sacralis'in ikisine verilen ad, pleksus lumbosakralis.


bel-sağrı sinir ağı için benzer kelimeler


bel-sağrı sinir ağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', '-', 's', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bel-sağrı sinir ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa rinis ırğas-leb diziliminde gösterilir.