alt çene dişleri sinir ağı

alt çene dişleri sinir ağı İng. plexus dentalis inferior

anat. N. alveolaris mandibularis’in alveoler kollarının oluşturduğu sinir ağı, pleksus dentalis inferiyor.


alt çene dişleri sinir ağı için benzer kelimeler


alt çene dişleri sinir ağı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ç', 'e', 'n', 'e', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alt çene dişleri sinir ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa rinis irelşid eneç tla diziliminde gösterilir.