alt çene

alt çene

a. anat. İnsan ve hayvanlarda yiyecekleri çiğnemeye yarayan, oynayabilen çene.


alt çene

Ağzın alt kısmını oluşturan ve konuşma sırasında ağzın rahatlıkla hareketini sağlayan organ. bk. çene.


alt çene

Azerbaycan Türkçesi: alt çänä; Türkmen Türkçesi: aşakı eňek; Gagauz Türkçesi: alt çena; Özbek Türkçesi: pastiki cağ;Uygur Türkçesi: astinqi iňäk; Tatar Türkçesi: askı teş kaznası; Başkurt Türkçesi: aşqı yaňaq; Kmk: tüp çene;Krç.-Malk.: tüp cayak süyek; Nogay Türkçesi: tömengî yak; Kazak Türkçesi: tömeňgi jak - astıngıjak; Kırgız Türkçesi: astınkı caak; Alt:: altığı t'aak ~ altındagı t'aak söögi; Hakas Türkçesi: altmdagı naah söögî; Tuva Türkçesi: a'ldu çaak söögü ~ segel; Şor Türkçesi: altıngı naak söögü;Rusça: nijnyaya çelyust'


alt çene için benzer kelimeler


alt çene, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ç', 'e', 'n', 'e', şeklindedir.
alt çene kelimesinin tersten yazılışı eneç tla diziliminde gösterilir.