alt çene kısalığı

alt çene kısalığı İng. brachygnathia inferior

Alt çene kemiğinin doğuştan kısa olması. Sığır ve koyunlarda rastlanan bir doğuştan yapılış bozukluğu iken, uzun burunlu köpeklerde ırk özelliğidir, brakignati inferiyor


alt çene kısalığı için benzer kelimeler


alt çene kısalığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ç', 'e', 'n', 'e', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alt çene kısalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılasık eneç tla diziliminde gösterilir.