alt çene diş kemeri

alt çene diş kemeri İng. arcus dentalis inferior

anat. Tüm alt çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis inferiyor.


alt çene diş kemeri için benzer kelimeler


alt çene diş kemeri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'ç', 'e', 'n', 'e', ' ', 'd', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
alt çene diş kemeri kelimesinin tersten yazılışı iremek şid eneç tla diziliminde gösterilir.