bela getirmek

bela getirmek

kötülüğe, felakete uğratmak: “Yurtlarına bela getiren bu kadını, ayıplamıyor kentin uluları.” -A. Erhat.


bela getirmek için benzer kelimeler


bela getirmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'a', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bela getirmek kelimesinin tersten yazılışı kemriteg aleb diziliminde gösterilir.