bela kesilmek

bela kesilmek

birisine sıkıntı ve eziyet vermek, musallat olmak: “Zavallı Reşat Efendi kendisinden başkaları için âdeta bir bela kesilmişti.” -A. Ş. Hisar.


bela kesilmek için benzer kelimeler


bela kesilmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'a', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bela kesilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlisek aleb diziliminde gösterilir.