belgeler üzerine yargı

belgeler üzerine yargı Osm. evrak üzerine hüküm

Her iki yanın yazılı savlarına, savunmalarına ve dayandıkları belgelere göre, kendileri dinlenmeksizin verilen vargı ve yargı.


belgeler üzerine yargı için benzer kelimeler


belgeler üzerine yargı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'y', 'a', 'r', 'g', 'ı', şeklindedir.
belgeler üzerine yargı kelimesinin tersten yazılışı ıgray enirezü relegleb diziliminde gösterilir.