kamusal belgeler

kamusal belgeler İng. instruments, legal documents

Yargılıklar, noterler, devlet dairelerince görevleri dolayısıyle düzenlenen yazılı belgeler.


kamusal belgeler için benzer kelimeler


kamusal belgeler, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kamusal belgeler kelimesinin tersten yazılışı relegleb lasumak diziliminde gösterilir.