belirlenimsel değişken

belirlenimsel değişken İng. deterministic variable

belirlenimsel değişken için benzer kelimeler


belirlenimsel değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
belirlenimsel değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lesminelrileb diziliminde gösterilir.