belirtke

belirtke

a. 1. Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem. 2. Bir konu hakkındaki açıklayıcı bilgilerin tümü: “Yalın bir söyleyişin altında hemen hep çözümsüz kalan birtakım belirtkeler göze çarpıyor.” -S. İleri. 3. dil b. Gösterge.


belirtke İng. cliaracter

Bir nesneyi benzerlerinden ayırt eden temel özellik, anlamdaş ıra.


belirtke İng. characteristic

(I) A bir dolam olmak üzere, varsa her (…)için na = 0 koşulunu sağlayan n artı tümsayılarının en küçüğü ya da böyle hiçbir n artı tümsayısı yoksa, 0 sayısı.


belirtke İng. characteristic

(II) bk. tümsayısal parça.


belirtke İng. title plate, licence plate

Taşıtların kayıtlı oldukları il ve sıra numaralarını gösteren, aracın önüyle arkasına konan saç yaprak.


belirtke Fr. notice

1. Bir yapıtı ve yazarını tanıtmak amacıyla yazılan önsöz. 2. Bir yapıt ya da konu üzerine verilen kısa bilgi.


belirtke için benzer kelimeler


belirtke, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'k', 'e', şeklindedir.
belirtke kelimesinin tersten yazılışı ektrileb diziliminde gösterilir.