bend (string bend)

bend (string bend) Osm. eğme

Telli çalgılarda, bir telin klavye üzerinde parmakla gerdirilmesi yoluyla bir perdeye ait notanın inceltilerek çalınması.


bend (string bend) için benzer kelimeler


bend (string bend), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'd', ' ', '(', 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', ' ', 'b', 'e', 'n', 'd', ')', şeklindedir.
bend (string bend) kelimesinin tersten yazılışı )dneb gnirts( dneb diziliminde gösterilir.