benzekli uyum

benzekli uyum Osm. Ahengi taklidî

(Söz sanatı terimi) Bir ibaredeki kelimeler söylenirken çıkan seslerin, o ibarede anlatılan şeylerin seslerini hatırlatması hali.


benzekli uyum için benzer kelimeler


benzekli uyum, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'u', 'y', 'u', 'm', şeklindedir.
benzekli uyum kelimesinin tersten yazılışı muyu ilkezneb diziliminde gösterilir.