benzeteç

benzeteç İng. simulator

Fiziksel ya da soyut bir dizgenin davranış özelliklerini gösteren bir aygıt, bilgi işlem dizgesi ya da bilgisayar izlencesi.


benzeteç

bk. benzetici


benzeteç İng. simulator

Bilinen bir yapıya benzeterek kurulan ve o yapının işleyişini izlemeye, anlamaya yarayan düzenek.


benzeteç, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 't', 'e', 'ç', şeklindedir.
benzeteç kelimesinin tersten yazılışı çetezneb diziliminde gösterilir.