benzoil katılması

benzoil katılması İng. benzoylation

Bir moleküle benzoil C6H5CO- grubunun katılması.


benzoil katılması için benzer kelimeler


benzoil katılması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'o', 'i', 'l', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
benzoil katılması kelimesinin tersten yazılışı ısamlıtak liozneb diziliminde gösterilir.