berber balığı

berber balığı

a. hay. b. Hanigillerden, kuyruğunun çatalı çok uzun olan, Akdeniz'de yaşayan, eti yenilen bir balık (Serranus anthias).


berber balığı Lat. Serranus anthias, Anthias sacer

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, hanigiller (Serranidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, Akdeniz'de yaşayan bir tür.


berber balığı Lat. Serranus anthias

(zooloji)


berber balığı Lat. Anthias anthias

Boyları 30 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, başın yanlarında 3 adet sarı bant bulunan, 10–200 m derinlikler arasındaki kayalık, taşlık zeminler ve mağaralarda yaşayan demersal tür, kırmızı berber balığı.

Serranus anthias): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının hanigiller (Serranidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 25 crn kadardır. Akdenizde yaşar.


berber balığı için benzer kelimeler


berber balığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'b', 'e', 'r', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
berber balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab rebreb diziliminde gösterilir.