Berber atı

Berber atı İng. Barber Horse

İngiliz atının oluşumuna katılmış Kuzey Afrika kökenli at.


Berber atı için benzer kelimeler


Berber atı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'b', 'e', 'r', ' ', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
Berber atı kelimesinin tersten yazılışı ıta rebreB diziliminde gösterilir.