Bertrand çatışkısı

Bertrand çatışkısı İng. Bertrand paradox

Bertrand çatışkısı için benzer kelimeler


Bertrand çatışkısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 't', 'r', 'a', 'n', 'd', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Bertrand çatışkısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkşıtaç dnartreB diziliminde gösterilir.