berü

berü

Bu tarafa, bu yana, buraya, beriye.


berü için benzer kelimeler


berü, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'ü', şeklindedir.
berü kelimesinin tersten yazılışı üreb diziliminde gösterilir.