añaru berü

añaru berü

Şöyle böyle. (Olumsuz fiil ile birlikte kullanıldığından "şöyle böyle" ile karşılanmıştır. Olumlu fiil ile kullanılsaydı "gereği gibi" ile karşılanmak gerekirdi.)


añaru berü için benzer kelimeler


añaru berü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ñ', 'a', 'r', 'u', ' ', 'b', 'e', 'r', 'ü', şeklindedir.
añaru berü kelimesinin tersten yazılışı üreb uraña diziliminde gösterilir.