añaru yan

añaru yan

İleri taraf, öte yan.


añaru yan için benzer kelimeler


añaru yan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ñ', 'a', 'r', 'u', ' ', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
añaru yan kelimesinin tersten yazılışı nay uraña diziliminde gösterilir.