arpa öğütme yan ürünleri

arpa öğütme yan ürünleri İng. barley grinding by-product

Arpanın öğütülme sırasında geriye kalan arpa kavuzlarından ve arpa ince kepeğinden oluşan bir yan ürün, arpa değirmen kalıntıları.


arpa öğütme yan ürünleri için benzer kelimeler


arpa öğütme yan ürünleri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'p', 'a', ' ', 'ö', 'ğ', 'ü', 't', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'n', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
arpa öğütme yan ürünleri kelimesinin tersten yazılışı irelnürü nay emtüğö apra diziliminde gösterilir.