beş-parmaklılar

beş-parmaklılar İng. pentadactyles

(Pentadactyla), (Yun. Pente = beş, Yun. Daktylos = parmak): Dört ayaklarındada beş parmağa sahip olan hayvanlar; balıklar (Pisces) ve yuvarlak-ağızlılar (Cyclostomata) sınıflarına giren hayvanlar dışta kalmak üzere öteki omurgalı hayvanlara verilen genel bir ad.


beş-parmaklılar için benzer kelimeler


beş-parmaklılar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', '-', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
beş-parmaklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkamrap-şeb diziliminde gösterilir.