aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak

aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak

değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.


aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak için benzer kelimeler


aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak, 54 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'e', 'ş', ')', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'h', 'a', 'v', 'a', 'd', 'a', ')', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo )adavah ayev( adırakuy şırak )şeb ayev( rib ılka diziliminde gösterilir.