karış karış

karış karış

zf. Bir şeyi her yönüyle, inceden inceye, hiçbir tarafını ihmal etmeksizin.


karış karış için benzer kelimeler


karış karış, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', şeklindedir.
karış karış kelimesinin tersten yazılışı şırak şırak diziliminde gösterilir.