karış karış dolaşmak

karış karış dolaşmak

her yeri gezmek: “Ben Türk köylerini karış karış dolaştım, bilirim.” -A. Gündüz.


karış karış dolaşmak için benzer kelimeler


karış karış dolaşmak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
karış karış dolaşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşalod şırak şırak diziliminde gösterilir.